Ontstaon

Feest vieren met de Vastenavonddagen doet men in Blitterswijck al eeuwen.

Zo was er voor de mannelijke jongeren van Blitterswijck al omstreeks 1700 en later, tijdens de Vastenavonddagen, het zogenaamde Bachusfeest.
In de loop der eeuwen werd dit feest afgeschaft.
Toch bleef men met de Vastenavonddagen nog wel uitgaan maar dan met name buiten het dorp.

Het was carnavalsvereniging de Ruuk die in 1956 de organisatie van de carnaval, als zijnde het feest tijdens de Vastenavonddagen, in Blitterswijck oppakte.
“Carnaval en carnavalsvereniging in Blitterswijck, een goede zaak” vond men, vooral met het oog op de gemeenschapsband welke juist door dit soort dorpsfeesten verstevigd wordt.
De herbouw van het dorp (na de tweede wereldoorlog) was grotendeels voltooid en voor het gemeenschapsleven kwam er dat jaar een parochiehuis tot stand waarin de plaatselijke verenigingen hun activiteiten konden ontplooien.

“Carnavalsvereniging de Ruuk” werd opgericht in februari 1956.

Volgens Toon Jochijms sr., één van de kenners van de Blitterswijckse geschiedenis, kregen vroeger de Blitterswijckse jongeren in andere plaatsen de bijnaam “Blitterswikse Ruuk”. De benaming “Ruuk” was afkomstig van het nabij het dorp gelegen “Roekenbosch” en in de omgeving veel verblijvende roeken.
Tot de oprichters van de carnavalsvereniging behoorden: Pastoor J. Berden, H.J. Franssen, Ant. Franssen, A. Jochijms sr., J. Tax en P. Beterams.
Het eerste bestuur werd gevormd door; Smids Ber (H.J. Franssen) “voorzitter”, Pierre Beterams “secretaris”, Tax Jan “vorst”, Thei Peeters en Drikus Verberkt.

Bij de eerste carnaval in 1956 ging de carnavalsvereniging van start, met een eigen prins Piërre Beterams, vorst Jan Tax, raad van elf en nar.
Op carnavalszondag was de receptie van de prins en na afloop hiervan bezocht men samen met de hele fanfare de plaatselijke cafés. Op carnavalsmaandag was de optocht.
In dat jaar werd ook de eerste scepter gemaakt door Eugene Rötjes Sr en tevens was er ook al een carnavalskrant. Deze krant werd door Piërre Beterams gemaakt, eerst getypt en daarna gestencild. Piërre heeft 34 jaar voor de samenstelling van de carnavalskrant gezorgd.

Al snel bleek dat e.e.a. in een behoefte voorzag. De organisatie van de carnaval bleef niet alleen gehandhaafd maar zij breidde zich in de loop der jaren ook steeds verder uit.

De eerste boerenbruiloft vond plaats in 1957 op carnavalsdinsdag en het eerste boerenbruidspaar was; Math Theeuwen en Trees Bol-de Swart.
In dat jaar werd er door de carnavalsvereniging ook een echte landauer op de kop getikt in Wellerlooi welke was afkomstig van het kasteel van Arcen. Voor de aankoop van de landauer moest de carnavalsvereniging nog een hypotheek afsluiten.
Als koetsier zat vele jaren “Miekes Sef” (Sef Hermans) op de bok.

In de hierop volgende jaren werd ook deel genomen aan de gemeentelijke revue-avonden. Deze avonden werden vervolgens weer vervangen door de plaatselijke revue-avonden.
Voor de oudere inwoners van de gemeente Meerlo-Wanssum werd de gemeenschappelijke carnavalsavond, bij toerbeurt door de plaatselijke carnavalsverenigingen georganiseerd, een echte traditie.

De officiële sleuteloverdracht in Meerlo op carnavalszondag dateert uit de beginperiode van burgemeester Dittrich, midden jaren zestig.

In 1968 werd Harrie Verberkt tot de eerste jeugdprins gekozen.

Het mede invulling geven aan de hoogmis op carnavalszondag is begonnen in 1977, bij het 2×11 jarig jubileum.

De eerste jeugdboerenbruiloft werd in 1986 georganiseerd en het eerste jeugdboerenbruidspaar was; Roland Jochijms en Renate Gooren.
Inwoners van Blitterswijck, jong en oud, bleven de jaren door de carnaval met alle bijbehorende activiteiten samen met de carnavalsvereniging vieren.
Maar ook ten aanzien van de langdurig zieke inwoners is er, vanaf het begin, door de carnavalsvereniging altijd voor gezorgd dat deze een speciale attentie mochten ontvangen.

Kortom, de carnaval is en blijft hét dorpsfeest van het jaar in Blitterswijck.
Het kon dit al die jaren blijven dankzij de grote vrijwillige inzet en medewerking van vele inwoners!
En….. wanneer we middels deze inzet en medewerking er met zijn allen voor willen zorgen dat dit stukje cultuur bewaard blijft dan is de toekomst van de carnaval en onze carnavalsvereniging in ons dorp van de Blitterswikse Ruuk verzekerd.

Zoals men in 1956 al vaststelde;
“carnaval en carnavalsvereniging in Blitterswijck, een goede zaak” vooral met het oog op de gemeenschapsband welke juist door dit soort dorpsfeesten verstevigd wordt.