Optochtreglement

Optochtreglement CV de Ruuk

 1. Middels de opgave aan de optocht verklaart iedere deelnemer akkoord te gaan met dit reglement. Opgave kan geschieden vooraf bij het bestuur of bij het afhalen van een nummer bij de jury.
 2. De voertuigen dienen van die afmetingen en bouw te zijn, zodat zij geen belemmering vormen voor route en publiek en geen gevaar zijn voor de personen op de voertuigen.
 3. De gemotoriseerde voertuigen dienen minimaal WA verzekerd te zijn.
 4. De deelname mag niet shockerend zijn. Racistische leuzen en/of uitingen zijn niet toegestaan.
 5. De jury bepaald of wagens die gehuurd zijn of met hulp van derden gemaakt zijn mee dingen naar de prijzen.
 6. Het optochtnummer wordt opgehaald op het aangegeven tijdstip en wordt duidelijk zichtbaar getoond in de optocht.
 7. Men is tijdig aanwezig op de aangegeven plaats voor het opstellen van de optocht.
 8. Tijdens het trekken van de optocht dienen de aanwijzingen van het bestuur en verkeersregelaars ten alle tijden opgevolgd te worden.
 9. Bovenmatig alcohol gebruik voor en tijdens de optocht is verboden.
 10. Strooigoed mag alleen vanaf de laatste wagen (Prinsenwagen) van de optocht gegooid worden.
 11. Bij ontbinding van de optocht dienen de deelnemers hun optocht nummers bij het bestuur in te leveren.
 12. De uitslag van de optochtjury is bindend.
 13. Het bestuur heeft het recht om optochtdeelnemers door wat voor incident dan ook b.v. ongeoorloofd gedrag, technische mankementen etc., uit de optocht te verwijderen.
 14. Bij het niet opvolgen van de aanwijzingen van het bestuur kan de deelnemer punten in mindering gebracht worden of gediskwalificeerd worden.

Bestuur CV de Ruuk